מיסוי מקרקעין

תכנוני מס לפני ביצוע עסקאות נדל"ן

בטרם ביצוע כל עסקת נדל"ן חשוב להתייעץ עם עו"ד הבקי במיסוי מקרקעין כדי להעריך נכון..

עריכת שומות עצמיות, ודיווחים למיסוי מקרקעין

כל עסקת נדל"ן מחוייבת על פי חוק בדיווח לרשויות המס. משרדנו מגיש דיווחים מדוייקים..

השגות על שומת מס שבח

משרדנו מגיש עבור נישומים, השגות על שומות מס שבח במקרה שמוכר בעסקת נדל"ן סבור כי נעשתה

תכנון מס בחלוקת נכסים משפחתיים

סוגיית מיסוי מקרקעין בעזבונו של מוריש עשויה להיות סבוכה, בעיקר כאשר למוריש הייתה יותר
דילוג לתוכן