ייפוי כוח מתמשך ואפוטרופסות

עריכת ייפוי כוח מתמשך

משרדנו מתמחה בעריכת מסמכי ייפוי כוח מתמשך המאפשרים לכל אדם בגיר להחליט מי יקבל החלטות

עריכת מסמך הבעת רצון

מסמך הבעת רצון מאפשר להורה של קטין או לאפוטרופוס שהוא בן משפחה של קטין או בגיר לקבוע

עריכת מסמך הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס

מסמך הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס הוא מסמך משפטי המיועד לקבוע כיצד ועל ידי מי..

הליך מינוי אפוטרופוס

משרדנו, המוסמך מטעם האפוטרופוס הכללי לנהל הליך מינוי אפוטרופוס, מספק מענה מקצה לקצה..
דילוג לתוכן